เรื่องทั้งหมดโดย comserver

ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายก อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ให้ทำการติดตั้งป้ายไฟอักษรถวายสำนักสงฆ์ร่มไทรสันติสุข ต. ห้วยสัตว์ใหญ่