ติดตั้งประตูรีโมทหัวหิน

ติดตั้งประตูรีโมทหัวหิน ประตูขนาด 5 เมตร ใช้ชุดมอเตอร์ประตู Commando 1000DC. รองรับน้ำหนัก 1000 กก.

มีเบรกเกอร์ป้องกันไฟช็อตอีก 1 ชุด

ติดตั้งประตูรีโมท DC

ติดตั้งประตูรีโมท DC เปิดได้แม้ไฟฟ้าดับ

พร้อมตัว Senser กันหนีบอัตโนมัติ