ทางร้านได้รับเชิญให้มาเป็นประธานคุมสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิค วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเพชรบุรี