บริจาคเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอน 

ทางร้านเข้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอน  จำนวน 2 เครื่อง

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดร้านอาหารดัง

ติดตั้งกล้องวงจรปิดร้านอาหารฝ่ามือมังกร สาขาเขาเต่า ร้านอาหารชื่อดังของหัวหิน 14 ตัว กล้อง 2 MP.