ติดกล้องวงจรปิด ร้านศักดิ์ดาค้าไม้ หัวหิน

ได้รับเกียรติจากร้านศักดิ์ดาค้าไม้ เข้าติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 6 ตัวครับงานนี้ภาพน้อยครับช่างไม่มีเวลาถ่านรูปให้

ศักดาค้าไม้ ศักดาค้าไม้1 ศักดาค้าไม้2