ทางร้านได้รับเชิญให้มาเป็นประธานคุมสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิค วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรเพชรบุรี

กล้องวงจรปิดหัวหิน เพชรบุรี ประจวบฯ Solarcell Huahin