ความรู้โซล่าเซลล์ by SOLAR CELL HUAHIN

ความรู้เบื้องต้นของ โซล่าเซลล์

ถ้าจะให้อธิบายเอาแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆไม่ซับซ้อนคือ   โซล่าเซลล์คือ การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าแผงโซล่าเซลนั่นเองโดยแผงโซล่าเซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ว่าผลิดได้กี่วัตต์แต่กระแสไฟฟ้าที่ออกมานั้นจะออกมาในรูปของไฟ DC หรือไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราจะใช้งานเราจึงต้องมีหลอดไฟที่ใช้กับไฟDCได้เช่นฟลอดไฟ 12v.ที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไปนั่นเอง ถ้าเราจะนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราจึงต้องมี Inverter หรือหม้อแปลงไฟ DC ให้มาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220v.ที่เราใช้อยู่นี่แหละครับ

แต่เราก็ยังแยกระบบเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ 1 แบบ OFF Grid และ 2 ON Grid
1  OFF Grid  คือ ไฟฟ้าระบบปิด สำหรับบ้านที่อยู่ในที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงหรือบ้านที่เขาต้องการแยกใช่ไฟในบ้านออกจากกัน เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ใช่ไฟจากโซล่าเซลล์ เป็นต้น

2   ON Grid  คือ ไฟฟ้าระบบเปิดสำหรับบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วแต่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าลงระบบนี้ดีตรงที่เวลาตอนกลางวันกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ผลิตได้เยอะก็จะใช้ได้ทั้งหลังและถ้าพลังงานเหลือโซล่าเซลล์จะดันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับออกไปและถ้าไฟจากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอใช้งานระบบจะตัดกลับมาใช้ไฟบ้านทันที

3 ระบบผสมคือ การทำระบบ Hybrid Offgrid ongrid คือการนำแบตเตอรี่มาสำรองไฟฟ้าตอนกลางวันและวนำออกมาใช้ตอนกลางคืนเมื่อแบตอ่อนจะเปลี่ยนกลับมาใช้ไฟหลวงเช่นเดิมโดยยังคงผสมกับระบบไฟฟ้าอยู่นั่นเอง

อุปกรณ์ติดตั้งของโซล่าเซลล์ คร่าวๆมีดังนี้
1  แผงโซล่าเซลล์ ตามขนาดการใช้ไฟฟ้า(ต้องคำนวนการใช้ไฟในแต่ละวันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน)
2  อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
3  อุปกรณ์กันไฟกระชาก/ฟ้าผ่า
4  แบตเตอร์รี่ สำหรับประจุไฟฟ้าสำรอง(ต้องคำนวนการใช้ไฟในแต่ละวัน)
5  เซอร์กิตเบรกเกอร์
6  Inverter แบบ On Grid หรือ Off Grid และ Hybrid
7  โซล่าชาร์ทเจอร์
8   สายไฟ PV.
เป็นต้น

Inverter solarcell 

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือ เครื่องแปลงไฟ DC เป็น AC
คือ เป็นเครื่องแปลงไฟ ดีซี 12V, 24V, 48V จากแบตเตอรี่ ให้เป็นไฟบ้าน เอซี 220V เพื่อนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยอินเวอร์เตอร์บางรุ่นก็สามารถเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กลับได้ภายในตัวเดียว โดยขนาดของอินเวอร์เตอร์จะระบุจากกําลังไฟฟ้าที่อินเวอร์เตอร์ผลิตได้ มีหน่วยเป็น วัตต์ Watt

ประเภทของ Inverter โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
pure sine wave
modified sine wave

เข้าใจกริดไทน์อินเวอร์เตอร์ง่ายๆ

กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับ ระบบโซล่าเซลล์  ซึ่งจะทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง ที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งก็คือไฟบ้านที่เราใช้กันปกติ โดยจะทำการซิงโครไนซ์กัน ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์ กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เมื่อเราใช้พลังงานไฟฟ้า เราก็จะดึงพลังงานกระแสไฟที่เราผลิตได้มาใช้งานด้วย จึงช่วยให้เราประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า แถมยังสามารถขายไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ทางอ้อม กลับไปยังระบบของการไฟฟ้าได้อีกด้วย(กรณีนี้ต้องยื่นเรื่องขอกับการไฟฟ้า)

เข้าใจอุปกรณ์กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ง่ายๆ เลยก็คือ เป็นระบบที่เชื่อมต่อโซล่าเซลล์เข้ากับสายส่งไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าไฟประหยัด โดยผ่านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คือ แผงโซล่าเซลล์ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแสงแดด เพื่อจ่ายไฟให้กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ แล้วอุปกรณ์ตัวนี้จะทำการแปลงไฟให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220V ต่อ 1 เฟส ไปจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทั้งนี้การเชื่อมต่อจะต้องผ่าน DC Swicth ที่ต่อระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับ Out-put ของกริดไทน์อินเวอร์เตอร์ และ AC Swiicth ต่อระหว่าง Out put ของกริดไทน์อินเวอร์เตอร์กับระบบไฟฟ้าในบ้าน ก่อนจะส่งเข้ามิเตอร์ไฟฟ้า

ข้อจำกัดในการใช้งาน ระบบไฟจากกริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะไม่สามารถใช้งานกลางคืนได้ โดยกลางคืนจะใช้ไฟจากการไฟฟ้า และหากมีเหตุฉุกเฉินที่ไฟจากการไฟฟ้าดับลง อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงานทันที แม้ว่าแผงโซลาร์เซลล์ยังสามารถผลิตไฟได้ก็ตาม ต้องรอเช้าวันใหม่ เมื่อมีแสงสว่างจากแสงแดด โวลท์ของแผงโซล่าเซลล์จะค่อยๆสูงขึ้น ทำให้กริดไทน์อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ เป็นไฟฟ้าที่ได้มาใช้ฟรี  และการไฟฟ้าจะคิดเงินเฉพาะส่วนที่เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น

ข้อแนะนำการใช้งาน กริไทอินเวอร์เตอร์ การนำกริดไท อินเวอร์เตอร์มาใช้งาน ควรคำนวณการใช้ให้เหมาะสมก็จะเป็นการลดค่าไฟภายในบ้าน แต่ถ้าคำนวณไม่เหมาะสม เช่นใช้ระบบโซล่าเซลล์ที่ใหญ่แต่มีการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้มิเตอร์หมุนย้อนได้

 

การติดตั้งโซล่าเซลประหยัดไฟฟ้า มี 3 แบบ

  1. แบบออฟกริด. สำหรับพื้นที่ๆไม่มีไฟฟ้าใช้เลยระบบนี้เป็นแบบพึ่งพาตนเอง ส่วนใหญ่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท DC. เพราะกินไฟน้อยกว่าประเภท AC. ถ้าจะใช้กับอุปกรณ์พวก AC. ต้องใช้ Inverter แปลงไฟและถ้าใช้ตอนกลางคืนก็จะมีแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บไฟ และใช้ตัว Control charger ด้วยเพื่อชาร์ทไฟลงแบตเตอรี่

2. แบบออนกริด เหมาะสำหรับบ้านที่มีไฟฟ้าใช้และต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าต่อเดือนโดยจะเน้นประหยัดค่าไฟตอนกลางวันเท่านั้น ส่วนตอนกลางคืนใช้ไฟฟ้าหลวงปกติ ถ้าติดเพียงพอกับที่เราใช้มิเตอร์ไฟฟ้าจะไม่หมุนเลยแต่ถ้ามากเกินหรือช่วงที่เราไม่ได้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนย้อนกลับและอาจเป็นลบได้(กรณีนี้เราติดอุปกรณ์กันไฟย้อนออกได้) แบบออนกริดจะต่อขนานกับไฟฟ้าเลยดังนั้นไฟจะไม่มีการตกหรือกระชากเพราะมีตัวป้องกันติดตั้งไว้ และระบบนี้นิยมติดกันมากเพราะการบำรุงรักษาน้อย อุปกรณ์รับประกันนาน 5-10ปี

3. แบบผสมเรียกว่า hibrid offgrid ongrid แบบนี้จะมีแบบเตอรี่ด้วยเพื่อเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืน ในตอนกลางวันเราจะใช้ไฟจากโซล่าเซลล์แต่ถ้าโซล่าเซลล์ผลิตไฟไม่พอไฟหลวงจะเข้ามาเสริมและถ้าเหลือจึงจะทำการชาร์ทลงแบตเตอรี่ ส่วนในเวลากลางคืนเราจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก่อนจนแบตเหลือประมาน40%จะตัดไปใช้ไฟฟ้าปกติเพื่อป้องกันแบตเสียเร็ว *ถ้ากลางวันแดดน้อยชาร์ทเข้าแบตได้ไม่เต็มเวลากลางคืนก็จะใช้ไฟจากแบตได้น้อยชั่วโมงลงด้วย ระบบนี้มีติดกันไม่มากเท่าไรนักเพราะค่าบำรุงรักษามากกว่าใช้อุปกรณ์เยอะ แบตมีโอกาสเสียไวกว่าปกติโอกาศคุ้มทุนนานกว่าแบบออนกริด การรับประกันน้อยแค่ 1 ปี

โอกาสที่แบตเสียเร็วมีส่วนมาจาก ไฟฟ้ากระชาก ชาร์ทแบตไม่เต็ม และ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ แอร์ เวลาสตาร์ทมันกระชากไฟจากแบตเตอรี่

Inverter Ongrid พร้อมตัวเซฟตี้กันฟ้าผ่ากันไฟกระชากทั้งฝั่ง AC. และ DC.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กล้องวงจรปิดหัวหิน เพชรบุรี ประจวบฯ Solarcell Huahin